BRAHA plasty s.r.o. - lisování a vstřikování plastů

Josef Matouš - Konstrukce

Vývoj výlisků z plastických hmot, tvorba 3D modelů, konstrukce forem pro vstřikování plastů a tlakové lití Zn a Al slitin. Konstrukce elektrod pro elektroerozi včetně technologických parametrů erodování. Zajištění výroby vstřikovacích forem včetně jejich odzkoušení - www.brahaplasty.cz.

  • Vývoj výlisků z plastických hmot
  • Tvorba 3D modelů
  • 3D tisk plastů
  • Konstrukce forem pro vstřikování plastů a tlakové lití Zn a Al slitin
  • Konstrukce ostřihovacích nástrojů
  • Zajištění výroby vstřikovacích forem včetně jejich odzkoušení - www.brahaplasty.cz

Solidworks
T-flex CAD

Při konstrukci používám komplexní 3D CAD systém Solidworks. Vaši zakázku je také možno zpracovat v parametrickém CAD systému T-FLEX.

Fakturační údaje

Josef Matouš
Komenského 262, 550 01 Broumov
IČ: 75251035, DIČ: CZ6710051535